FAQ’s bij het afronden van 2019

Q: Wanneer wordt mijn aangifte ingediend?
A: Ons streven is om de aangifte in te dienen binnen drie maanden nadat de administratie is ingeleverd (en helemaal compleet is). We behandelen alle administraties op volgorde van binnenkomst.

Q: Wordt mijn aangifte ingediend voor 1 mei?
A: Als je de administratie compleet hebt ingeleverd uiterlijk 1 februari, is ons streven om jouw aangifte in te dienen voor 1 mei.

Q: Vragen jullie uitstel voor me aan?
A: Net als ieder ander administratiekantoor vraagt Kees de Boekhouder uitstel aan voor alle klanten. Heb je aan het begin van het jaar andere prioriteiten, kan je ook later in het jaar jouw administratie inleveren.

Q: Wat is het voordeel als mijn aangifte voor 1 april wordt ingediend?
A: Dan krijg je voor 1 juli bericht van de Belastingdienst en rekent de Belastingdienst geen belastingrente. (Het nadeel is dat je dan ook eerder de Inkomstenbelasting moet betalen).

Q: Wat is belastingrente?
A: Als je na 1 juli een aanslag krijgt van de Belastingdienst, wordt er rente over het te betalen bedrag in rekening gebracht. Het idee erachter is dat je langere tijd over het geld hebt kunnen beschikken (en de Belastingdienst niet). Daarom wordt er belastingrente in rekening gebracht.

Q: Doen jullie de aangifte van mijn partner?
A: Dat kan zeker. Lever dan de documenten aan die op de frontsheet staan. De kosten hiervoor vallen alleen niet in het standaard Kees de Boekhouder pakket. Voor het verzorgen van de aangifte van jouw partner rekenen we 100 euro inclusief btw.

Q: Vragen jullie ook uitstel aan voor mijn partner?
A: Als wij alle info van jouw partner hebben, vragen we ook uitstel aan. Hebben we nog nooit aangifte voor jouw partner gedaan, geef dan de gegevens van jouw partner door aan jouw boekhouder zodat er uitstel kan worden aangevraagd.

English translation

Q: When will my Tax declaration be submitted?
A: Our aim is to submit the Income tax declaration within three months after the administration has been finished and handed in correctly. We handle all administrations in order of entry.
 
Q: Will my declaration be submitted before May 1st?
A: If you have handed in your administration before February 1st, we thrive to submit your Income tax declaration before May 1st.
 
Q: Are you asking for an extension for the Income tax declaration at the Tax Office for me?
A: Just like any other bookkeeping office, Kees de Boekhouder requests an extension for all customers. If you have other priorities at the beginning of the year, you can also hand in your administration later in the year.
 
Q: What is the advantage if my declaration is submitted before April 1st?
A: Then you will receive notification from the tax authorities before July 1st and the tax authorities will not charge tax interest. (The disadvantage is that you also have to pay the Income Tax earlier).
 
Q: What is tax interest?
A: If you receive an assessment from the tax authorities after July 1st, interest will be charged on the amount to be paid. The idea behind this is that you have access to the money for a longer period of time (and the Tax Authorities do not). That is why tax rates are charged.
 
Q: Can you also take care of the Tax declaration of my partner?
A: Of course, we ask you to upload the necessary documents mentioned on the front sheet. To take care of the Income tax declaration of your partner an extra 100 euros including VAT is invoiced.
 
Q: Do you also request for an extension for my partner?
A: When all the information from your partner is received, we can request extension. If we have never filed a declaration for your partner, please pass on the details of your partner to your bookkeeper so that the extension can be requested.

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies van sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse, die deze mogelijk combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld bij uw gebruik van hun diensten. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.