Eenmalige gift van 4000 euro voor ondernemers

De laatste update rondom het noodpakket voor ondernemers vind je hier.

Updated on April 8th – For English please scroll down.

Sinds afgelopen vrijdag (27 maart) is het voor ondernemers mogelijk om een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 euro aan te vragen bij de overheid. Deze regeling heet “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)” en is speciaal in het leven geroepen voor ondernemers die zijn getroffen door de overheidsmaatregelen.

TOGS – Voor wie

De tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers die door de overheidsmaatregelen inkomsten mislopen. Denk bijvoorbeeld aan de culturele sector of de horeca die op last van de overheid is gesloten. Door de gift van € 4.000 kunnen zij de zakelijke vaste lasten blijven betalen. De overheid heeft een lijst opgesteld van branches die in aanmerking komen.

UPDATE: Extra beroepsgroepen toegevoegd aan de TOGS-regeling

Gisteren (7 april) heeft het kabinet besloten om de TOGS-regeling beschikbaar te maken voor contactberoepen die nog niet op de lijst stonden.
Zo kunnen onder andere fotografen, tattooshops, fysiotherapeuten en tandartsen nu ook gebruik maken van de regeling. Ook andere mkb-ers, zoals bijvoorbeeld taxichauffeurs en leveranciers van de horeca zullen worden toegevoegd aan de lijst. Vanaf 15 april kunnen deze toegevoegde ondernemers gebruik maken van deze regeling. De uitbreiding van de lijst vind je hier.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:
• Jouw activiteiten vallen onder de vereiste SBI-Code;
• Jouw onderneming staat op een ander adres ingeschreven dan je privé-adres. Je hebt dus een externe ruimte (kantoor/winkel/restaurant);
• Je verwacht minimaal € 4.000 aan omzet mis te lopen tussen 16 maart en 15 juni 2020;
• Je hebt minimaal € 4.000 aan vaste lasten tussen 16 maart en 15 juni 2020.

De uitgebreide lijst met voorwaarden kan je hier vinden.

Hoe aanvragen

De aanvraag voor de TOGS-regeling doe je bij het RVO op rvo.nl. De aanvraag doe je door middel van je DigiD of eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger). Zorg dat je het onderstaande bij de hand hebt:
• KvK-nummer
• SBI-Code
• Bankrekeningnummer
• Correspondentie- en bezoekadres

Binnen twee weken wordt de beslissing genomen, er wordt binnen een paar dagen uitgekeerd.

Kom ik in aanmerking?

Onderaan deze pagina kan je op basis van jouw KvK-nummer controleren of jouw activiteit valt onder de vastgestelde SBI-codes die in aanmerking komen.

Als je recht hebt op de TOGS-regeling, maar je staat geregistreerd onder een andere SBI-Code bij de KvK, kan je dit melden bij het RVO. Het heeft geen zin om achteraf je SBI-code te laten aanpassen.

======= English translation =======

Since last Friday (march 27th) entrepreneurs have the possibility to apply for a one time offering of € 4.000, granted by the government. A new arrangement has been constructed for entrepreneurs that are affected by the regulations from the government. It’s called the “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19” (TOGS), which is an allowance for entrepreneurs within the affected sectors.

TOGS – For whom

The allowance is meant for entrepreneurs who are missing income due to the regulations made by the government. It is for example meant for the cultural sector, which has been closed completely by the authorities. The offering of € 4.000 is meant to cover the commercial fixed costs. The government has created a list of all the branches that are taken into consideration for the offering.

UPDATE: Extra branches added to the TGOS-arrangement.

On April 7th the government has decided to make the TOGS-arrangement available for contact-professions that weren’t on the list yet.
Now tattoo artists, physical therapists and dentists can also make use of this arrangement. Other MCO’s like taxi drivers and suppliers of the hotel/restaurant business will also be added to the list. From the 15th of april, these added freelancers/entrepreneurs can make use of this arrangement.

Requirements

The fundamental requirements are:
• Your activities can be categorized under the obligatory SBI-Code;
• Your business has been registered on a different address than your home-address. You have an external space (office/store/restaurant);
• You expect to miss at least € 4.000 of revenue between the 16th of March and the 15th of June 2020;
• You have at least € 4.000 of fixed costs between the 16th of March and the 15th of June 2020.

The extended list of requirements can be found here.

How to apply

The application for the TOGS-arrangement can be done through the RVO on rvo.nl. To apply, you will need to use your DigiD or eHerkenningsmiddel level 1 (or higher). Make sure you have the following details at hand:
• KvK-number
• SBI-Code
• Bank account number
• Address of correspondence and visiting address

The decision will be made within two weeks and the payment will be done within a few days after.

Am I eligible?

At the bottom of this page, by using your KVK-number, you can check if your activities can be categorized under the determined SBI-codes that are being taken into consideration.

When you are entitled to the TOGS-arrangement, but you are registered under a different SBI-code at the KvK, you can notify the RVO about this. It’s not useful to change your SBI-code subsequently.

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies van sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse, die deze mogelijk combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld bij uw gebruik van hun diensten. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.