Kabinet kondigt verlenging van het noodpakket aan

De laatste update rondom het noodpakket voor ondernemers vind je hier.

Updated June 3rd – For English please scroll down.

Zoals verwacht wordt het pakket met noodmaatregelen om ondernemers door de coronacrisis te loodsen met drie maanden verlengd. UPDATE: De termijn wordt verlengd van drie maanden naar vier maanden, dus tot 1 oktober in plaats van tot 1 september.

In dit tweede noodpakket zijn de reeds bestaande maatregelen enigszins aangepast:

TOZO 2.0

De TOZO-regeling wordt met drie maanden verlengd. Wat er verandert ten opzichte van de huidige regeling is dat het inkomen van de partner nu wel meetelt bij de aanvraag. De TOZO kan je aanvragen bij de gemeente waarin je woont.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Een nieuwe regeling is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Dit is de opvolger van de huidige TOGS. Deze regeling is bedoeld voor sectoren die het hardst worden getroffen door de coronacrisis en de overheidsmaatregelen. UPDATE: De vergoeding was eerst maximaal 20.000 euro voor drie maanden, dit is nu maximaal 50.000 euro voor vier maanden. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de omzet, de kosten en het omzetverlies. De TVL kan je aanvragen bij het RVO

Uitstel van belasting

Ondernemers kunnen ook de komende drie maanden (tot 1 september 2020) uitstel aanvragen voor het betalen van de belasting. Bij de aanvraag krijgen ondernemers standaard drie maanden uitstel. Langer uitstel aanvragen is ook mogelijk, maar dan gelden er aanvullende eisen.

Belastingrente

De invorderings- en belastingrente was al verlaagd naar 0,01%. Dit wordt verlengd tot 1 oktober 2020.

Versoepeling urencriterium

Als je door de coronacrisis niet aan je uren komt, mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je de uren wel hebt gehaald. Deze versoepeling wordt ook verlengd tot 1 september 2020.

NOW 2.0

De NOW-regeling wordt verlengd met drie maanden. Ten opzichte van de eerste regeling is de “ontslagboete” komen te vervallen. Bedrijven die gebruik maken van deze regeling mogen geen winstuitkeringen aan aandeelhouders doen, geen bonussen uitkeren aan het bestuur en de directie en geen eigen aandelen inkopen. Verder moeten werkgevers werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Er komt een crisisprogramma waarmee mensen gratis online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

======= English translation =======

Emergency measures extended

As expected, the package of emergency measures that was created to get entrepreneurs through the coronacrisis has been extended for three months. UPDATE: the extended period is changed from three months to four months, so until October 1st instead of September 1st.

In this second emergency package, the measures have some slight adjustments.

TOZO 2.0

The TOZO-arrangement will be extended for three months. What is changing compared tot he current arrangement, is that the income of the partner now does count in the application. You can apply for the TOZO at the municipality where you live.

Reimbursement of fixed costs for small- & medium sized enterprises (TVL)

There is a new arrangement: the reimbursement if fixed costs for small- & medium sized enterprises. This arrangement is a follow up of the TOGS. This arrangement is meant for industries that are being hit the most by the corona crisis and the measures being taken by the government. UPDATE: this compensation used to have a maximum of 20.000 euro for three months, however, this is changed to a maximum of 50.000 euro for four months. The amount of this settlement depends on the turnover, the costs and the loss of turnover of the company. You can apply for the TVL at the RVO.

Delay of payment

In the next three months, entrepreneurs can also apply for a delay of payment of their taxes.With the application, entrepreneurs automatically will get a delay of three months. It’s also possible to apply for a longer delay, but in this case there are additional requirements.

Tax interest

The recovery- and tax interest had already been decreased to 0,01%. This will be extended until October 1st 2020.

Liberalized hour criteria

When you don’t make enough hours because of the coronacrisis, you can temporarily assume that you did make enough hours for the hour criteria. This liberalization will also be extended until the 1st of September 2020.

NOW 2.0

The NOW-arrangement will be extended for another three months. Compared to the first arrangement the “fine of dismissal” has been cancelled. Companies that are using this settlement are not allowed to make any dividend payments to shareholders, they can’t pay any bonuses to the board and the management, and they cannot buy any shares. Also, employers have to stimulate their staff to do a supplementary- or retraining. There will be a crisis program that allows people to do free online trainings and development courses.

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies van sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse, die deze mogelijk combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld bij uw gebruik van hun diensten. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.