Steunpakket van 482 miljoen voor de creatieve en culturele sector

Steunpakket van 482 miljoen voor de creatieve en culturele sector

Minister van Engelshoven – verantwoordelijk voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – heeft bekend gemaakt dat de creatieve en culturele sector kan rekenen op een tweede steunpakket van 482 miljoen euro.

De minister erkent dat deze sector “bovengemiddeld geraakt” is door de coronacrisis. Dit tweede steunpakket is een vervolg op de 300 miljoen euro die al eerder is uitgetrokken voor de creatieve sector en zal in de eerste helft van 2021 worden ingezet.

Het doel van het tweede steunpakket is “om makers zoals regisseurs, scriptschrijvers, acteurs, technici, theatermakers en kunstenaars zoveel mogelijk aan het werk te helpen en te houden. Zodat er in Nederland ook na de crisis een sterke en trotse culturele en creatieve sector staat.”

Creatieve ondernemers kunnen naast de bestaande maatregelen, zoals onder andere de TOZO, NOW, TVL rekenen op de volgende maatregelen:

40 miljoen euro voor vrije theaterproducenten

Omdat er veel voorstellingen vanwege de maatregelen niet konden doorgaan, terwijl er wel kosten zijn gemaakt kunnen vrije theaterproducenten (die geen subsidierelatie met de overheid hebben) gebruik maken van steun. Het doel is om de gemaakte kosten deels te compenseren met als voorwaarde dat er weer opnieuw geïnvesteerd gaat worden in producties voor 2021-2022. De steun kan worden aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten.

Nieuwe maatregelen in dit pakket

 • 150 miljoen gaat naar gemeenten voor de ondersteuning van cruciale, lokale, culturele infrastructuur;
 • 11,2 miljoen euro gaat naar instellingen die jong talent begeleiden. Het gaat om instellingen waarvan de activiteiten een positieve beoordeling kregen van de Raad voor Cultuur of één van de zes rijkscultuurfondsen, maar waar geen budget voor beschikbaar is;
 • 20 miljoen voor private musea en kunstcollecties;
 • 15 miljoen in totaal voor filmproducties, waarvan 10 miljoen is bestemd voor een garantieregeling;
 • 15 miljoen voor het behoud van het varend erfgoed (de bruine vloot).

200 miljoen euro voor verlenging van het eerste steunpakket

Ook worden de maatregelen uit het eerste pakket verlengd. De 200 miljoen euro zal als volgt worden verdeeld:

 • 100 miljoen aanvullende subsidie voor instellingen en festivals die al subsidie krijgen uit de Basisinfrastructuur 2021-2024 en rijkscultuurfondsen;
 • 49,75 miljoen ter ondersteuning van makers en creatieve professionals. Zo zal 10 miljoen hiervan gaan naar de NPO voor extra zendtijd. Verder stellen de zes rijkscultuurfondsen regelingen op om opdrachten aan makers te stimuleren;
 • 15 miljoen extra budget voor leningen bij leenfaciliteit Cultuur + Ondernemen. Ook ZZP’ers kunnen nu een lening aanvragen;
 • 10 miljoen voor het Kickstart Cultuurfonds. Dit fonds ondersteunt bijvoorbeeld theaters die aanpassingen moeten doen om te voldoen aan de anderhalve-meter-samenleving;
 • 400.000 euro voor Het Nationaal Theaterweekend;
 • 6,25 miljoen voor Het Filmfonds
 • 20 miljoen voor de Opengestelde Monumentenlening.