Gebruikmaken van de KIA? Investeer nog in 2021 voor een extra aftrekpost.

Gebruikmaken van de KIA? Investeer nog in 2021 voor een extra aftrekpost.

Geschreven door: Sanne Paaij
Het einde van het boekjaar is in zicht en je hebt een mooie winst gedraaid. Mocht je plannen hebben om te investeren in bedrijfsmiddelen, dan kan het verstandig zijn om dat nog voor het einde van het jaar te doen. Mogelijk kom je zo in aanmerking voor de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek).

Wat is de KIA?

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, of kortweg: investeringsaftrek, kun je toepassen wanneer je in één jaar meer dan €2.401 hebt geïnvesteerd. Je mag in dat geval 28% van het totale investeringsbedrag extra aftrekken van je winst. Dit betekent dat je winst lager wordt en je dus minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Stel dat je dit jaar al voor €2.000 aan investeringen hebt gedaan en je zit te twijfelen of je die iPad van € 600 ook nog zult aanschaffen, dan kan het lonen om dit nog voor het einde van het jaar te doen. Hiermee kom je namelijk boven de €2.401 uit en heb je een extra aftrekpost van (28% van €2.600 =) €728 !

Gebruikmaken van de KIA? Investeer nog in 2021 voor een extra aftrekpost.

Tellen alle investeringen mee?

Eerst even een toelichting: wat is een investering eigenlijk? Voor de Belastingdienst is een investering een bedrijfsmiddel dat een langere periode meegaat én dat meer dan €450 exclusief btw heeft gekost. Hierbij kun je denken aan een laptop, camera of elektrische fiets. Niet iedere investering telt mee voor de KIA; de investeringsaftrek geldt namelijk niet voor:

  • Woonhuizen, grond en dieren
  • Vaartuigen voor representatieve doeleinden
  • Immateriële zaken zoals effecten, vorderingen en goodwill
  • Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer
  • Bedrijfsmiddelen die voor tenminste 70% zijn bestemd voor verhuur
  • Bedrijfsmiddelen die je vanuit je privévermogen naar je zakelijk vermogen overbrengt
  • Investeringen waarmee je verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot je huishouden of familie. Dus wanneer je een machine overkoopt van je oom heb je in principe geen recht op de investeringsaftrek.
  • Is de investering die je doet een milieuvriendelijke, zoals een elektrische bak- of bromfiets? Dan kun je hier mogelijk nog een extra aftrekpost voor krijgen in de vorm van de MIA en VAMIL.

Gebruikmaken van de KIA? Investeer nog in 2021 voor een extra aftrekpost.

Klinkt goed! Shoppen maar?

Hoe leuk het ook is om jezelf te belonen met een nieuwe camera of iPad, het is natuurlijk alleen verstandig om te investeren als je deze investering ook echt nodig hebt. De vermindering in belasting zal namelijk nooit opwegen tegen het bedrag van de investering. Houd daarnaast in je achterhoofd dat wanneer je een winst hebt van ca. €25.000, en zodoende recht hebt op de zelfstandigenaftrek, je niet veel aan de extra aftrekpost hebt. Je winst zal hierdoor namelijk al dusdanig verlaagd worden dat je sowieso geen inkomstenbelasting hoeft te betalen!