Het UBO-register – Schrijf je VOF voor 27 maart in

Het UBO-register – Schrijf je VOF voor 27 maart in

Geschreven door: Michiel Brouwer
Wanneer je een VOF hebt is het sinds 27 september 2021 verplicht om je te registreren in het UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ of in gewoon Nederlands: de belanghebbenden van een organisatie. Dit zijn dus de mensen die eigenaar zijn van een onderneming of die zeggenschap hebben over een organisatie.

Waarom is er een UBO-register?

Het doel van het UBO-register is bijdragen aan het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het register is een voortvloeisel uit EU-regelgeving.

Door vast te leggen en openbaar te maken wie er zeggenschap hebben binnen een organisatie worden financiële transacties transparanter. Een web van bedrijven opzetten om daarmee financieel-economische criminaliteit te verhullen wordt daardoor lastiger. Dit draagt niet alleen bij aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, maar ook corruptie, belastingontduiking en fraude zullen eerder aan het licht komen.

Het register is dus nuttig voor de overheid. Maar ook voor de burger heeft het register toegevoegde waarde. Het zorgt ervoor dat je beter zicht hebt op met wie je uiteindelijk zakendoet.

Inschrijven

Het inschrijven van de UBO van je organisatie doe je via de website van de Kamer van Koophandel. Sinds 27 september 2020 moeten nog veel organisaties hun UBO’s inschrijven. Houd er rekening mee dat je hier nog tot 27 maart 2022 de tijd voor hebt!