Middelen bij een wisselend inkomen

Middelen bij een wisselend inkomen

Het kan voorkomen dat je het ene jaar veel meer verdient dan het andere jaar. Wanneer je een wisselend inkomen hebt, kan het fiscaal voordelig zijn om gebruik te maken van de middelingsregeling van de Belastingdienst. Maar hoe gaat middelen in zijn werk en voor wie is dit interessant?

Wat is de middelingsregeling?
Nederland heeft een progressief Belastingstelsel; dat betekent dat mensen met een hoger inkomen procentueel meer belasting betalen dan mensen met een lager inkomen. Wanneer je een sterk wisselend inkomen hebt, kan het zijn dat je het ene jaar een hoger belastingpercentage moet betalen dan een ander jaar. Met middeling bereken je het gemiddelde inkomen over drie jaar, waardoor deze uitschieters in inkomen worden afgevlakt. Het gemiddelde inkomen kan dan in een lager belastingtarief vallen dan het hoogste inkomen in deze periode. Hierdoor heb je meer belasting betaald dan je over dat gemiddelde inkomen had moeten betalen. Het verschil kun je terugkrijgen van de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft een aantal voorwaarden vastgesteld om te bepalen of je daadwerkelijk voor de middelingsregeling in aanmerking komt:

Middelen bij een wisselend inkomen
 • Middeling kan alleen aangevraagd worden voor inkomsten uit werk en woning, oftewel box 1.
 • Het moeten drie aaneengesloten jaren zijn.
 • Je verzoek om middeling moet binnen drie jaar en zes weken na de definitieve aanslag van het laatste jaar bij de Belastingdienst ingediend zijn.
 • De ondergrens voor de Belastingdienst is € 545. Je moet minimaal dat bedrag terugkrijgen, anders kom je niet in aanmerking voor middeling.
 • Een negatief inkomen geldt als geen inkomen, in dat jaar gaat de Belastingdienst uit van
  € 0 inkomen.
 • Er mag geen overlap zijn met een ander middelingstijdvak. Heb je al voor een bepaald jaar middeling aangevraagd, dan kun je dat jaar niet meer meenemen in een volgende aanvraag.

Voor wie is de middelingsregeling interessant?
De middelingsregeling is vooral interessant voor mensen met een wisselend inkomen. Het gaat hierbij niet om een paar duizend euro per jaar, maar echt om tienduizenden euro’s. Bijvoorbeeld als ondernemer wanneer je betere en slechtere jaren hebt of wanneer je er een jaar tussenuit bent om te reizen of als je begint met werken na het afstuderen en je tijdens je studie geen baan hebt gehad, maar ook wanneer je een ontslagvergoeding hebt gekregen. Dat zijn situaties waarin je inkomen behoorlijk kan schommelen.

Voorbeeld
John is er in 2018 een jaar tussenuit geweest om te reizen. In 2019 heeft hij zijn werkzaamheden weer opgepakt. Hieronder kun je een overzicht van zijn inkomen en de te betalen belasting vinden met en zonder middeling:

Middelen bij een wisselend inkomen

In 2018 valt zijn inkomen volledig in de laagste schijf, zodat hij iets meer dan 35% belasting betaalt. In 2020 valt het grootste deel van zijn inkomen in schijf 1 (tot € 68.507), maar ook een groot deel in schijf twee. Over dit deel van zijn inkomen draagt hij bijna 50% belasting af. Door middeling spreid je het totale inkomen van de drie jaren over die drie jaren, zodat de sterke pieken worden afgevlakt. In het geval van John: door middeling valt zijn inkomen gemiddeld gezien over de drie jaren nergens in de hoogste schijf en hoeft hij over geen enkel deel van zijn inkomen 50% aan belasting af te dragen. Het voordeel kan hij terugvorderen bij de Belastingdienst door middel van middeling.

Regeling vervallen per 1 januari 2023
Vanaf 2023 is de middelingsregeling vervallen. Het is echter nog wel mogelijk om de regeling toe te passen op je aangifte inkomstenbelasting tot en met het jaar 2024. Concreet betekent dit het volgende:

 • De laatste jaren die je kan middelen zijn 2022, 2023 en 2024.
 • Als je er bijvoorbeeld voor kiest om 2022 als laatste jaar te bemiddelen, (je middelt dan dus over de jaren 2020, 2021 en 2022), dan kan je voor de jaren 2023 en 2024 géén middeling meer aanvragen. Je kan immers alleen maar middelen over drie aaneengesloten jaren.
 • Wil je toch liever middeling over 2023 en 2024 aanvragen, dan kan dat alleen in combinatie met het jaar 2022. Neem dit dus mee in je overweging!

Hoe vraag je de middelingsregeling aan?
De middelingsregeling kun je alleen aanvragen door middel van een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst. Hierin omschrijf je precies over welke drie aaneengesloten jaren je middeling wilt aanvragen en waarom. Je onderbouwt je aanvraag met een berekening. Aan de hand daarvan laat je zien dat je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de regeling. De brief stuur je vervolgens naar het belastingkantoor waar je onder valt. Je boekhouder kan dit natuurlijk ook voor je verzorgen.