Prinsjesdag 2020: de highlights voor ondernemers

Prinsjesdag 2020: de highlights voor ondernemers

Het kabinet heeft gisteren geheel volgens de traditie op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd. Hierin worden de belastingplannen voor komend jaar bekend gemaakt. Wat zijn de highlights voor creatief ondernemend Nederland in 2021?

Net zoals ieder jaar wordt er gesleuteld aan de belastingpercentages en heffingskortingen om zo de koopkrachtplaatjes voor iedereen zo eerlijk mogelijk te krijgen:

1. Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt in de toekomst sneller en verder afgebouwd naar € 3.240. De zelfstandigenaftrek in 2021 wordt € 6.670. Deze verlaging wordt volgens het kabinet gecompenseerd door de verlaging van de inkomstenbelasting en de verhoging van de heffingskortingen, zodat zelfstandigen er per saldo in koopkracht wel op vooruit gaan.

2. TOGS en Subsidie vaste lasten
De TOGS en Subsidie vaste lasten (COVID-19) zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. Dit betekent dat je over deze inkomsten geen inkomstenbelasting verschuldigd bent.

3. Inkomstenbelasting
Het laagste tarief van de inkomstenbelasting gaat omlaag naar 37,10% (was 37,35%); Uiteindelijk daalt dit tarief verder tot 37,03% in 2024. Omdat het laagste tarief wordt verlaagd, profiteert hier iedereen van.

4. Vrijstelling Box 3
De vrijstelling in Box 3 wordt verhoogd naar € 50.000 voor een alleenstaande. Voor fiscale partners is dit het dubbele: € 100.000. Onder deze grens betaal je geen belasting over jouw vermogen.

5. Aftrekposten
Aftrekposten zoals bijvoorbeeld hypotheekrente, lijfrente, maar ook zelfstandigenaftrek, zijn in 2021 nog maar aftrekbaar tegen maximaal 43%.

6. Overdrachtsbelasting
Dit is de belasting die je betaalt als je een huis koopt. Er een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de overdrachtsbelasting:

De overdrachtsbelasting voor mensen tussen de 18 en 35 jaar wordt afgeschaft. Als je voor het eerst een huis koopt en je valt in deze leeftijdsgroep ben je dus 2% voordeliger uit.
Voor andere mensen die een huis kopen en erin gaan wonen blijft de overdrachtsbelasting 2%. Je kan maar één keer gebruikmaken van dit belasting voordeel.
Voor de anderen, rechtspersonen en/of natuurlijke personen die een huis kopen, maar er niet zelf in gaan wonen, wordt de overdrachtsbelasting verhoogd naar 8%. Deze verhoging treft dus de mensen die een vakantiehuis, woning voor een kind of een woning als belegging aanschaffen.