Update Box 3

Update Box 3

We schreven er al eerder een blog over: de berekening van box 3-belasting (ook wel vermogensbelasting genoemd) gaat op de schop als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën zijn plannen bekendgemaakt aan de Tweede Kamer. Het herstel vindt plaats volgens de spaarvariant. Wat houdt dat in?

Voorheen werd het vermogen in box 3 berekend op basis van een fictief financieel voordeel, ook wel het forfaitair rendement genoemd. De nieuwe manier van berekenen gebeurt op basis van de zogenoemde spaarvariant. Het grote verschil is dat er eerst een fictieve verdeling van spaargeld en beleggingen werd gehanteerd. Dit betekende dat de Belastingdienst er vanuit ging dat wanneer je alleen spaargeld had, je hier vast een deel van belegde en er dus (waarschijnlijk) een groter voordeel uithaalde. Bij de nieuwe manier van berekenen wordt gekeken naar de werkelijke situatie en verdeling van spaargeld en beleggingen.

In de spaarvariant wordt dus per categorie gekeken naar het voordeel en niet naar het totaal aan privévermogen. Dit betekent een aparte berekening voor het sparen (bank- en spaarrekeningen), voor schulden en voor overige bezittingen (waaronder beleggingen en bijvoorbeeld een tweede huis).

Er wordt nog steeds gewerkt met een fictief rendement, maar de percentages die hiervoor worden gebruikt liggen veel dichter bij de werkelijke rendementspercentages:

  • Bij het sparen is dat de gemiddelde renteopbrengst per jaar.
  • Bij schulden is dat de gemiddelde hypotheekrente per jaar.
  • Bij overige bezittingen is dat het gemiddelde rendement (opbrengst) over de laatste 15 jaar.

Daarnaast is het grote verschil dat het totaal aan schulden niet meer in mindering wordt gebracht op het totale belastbaar vermogen, maar dat schulden zorgen voor een lager belastbaar rendement.

Update Box 3

Gevolgen voor de aangiftes 2017-2020

De uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor aangiftes over de jaren 2017 t/m 2020.

  • Heb jij voor de jaren 2017-2020 tot nu toe alleen nog maar een voorlopige aanslag ontvangen? Dan wordt de box 3-heffing in de voorlopige aanslagen herzien bij het opleggen van de definitieve aanslag. De definitieve aanslag wijkt in dat geval dus af van de voorlopige aanslag.
  • Heb jij voor de jaren 2017-2020 al een definitieve aanslag ontvangen? Dan worden deze op dit moment niet herzien, tenzij je mee hebt gedaan aan de bezwaarprocedure waarop de Hoge Raad de nieuwe uitspraak heeft gebaseerd.
  • Er loopt nog een procedure bij de Hoge Raad die gaat bepalen of ook de niet-bezwaarmakers een herziening kunnen krijgen als er al een definitieve aanslag is opgelegd. De uitspraak hierover wordt in het najaar verwacht. Om deze reden heeft het geen zin om momenteel alsnog een bezwaar of verzoek voor ambtshalve herziening in te dienen.
  • Er wordt alleen een herziening gedaan als dat voordeel oplevert. Is de herziening nadelig, dan hoef je dus niet bij te betalen.

Planning

  • Vanaf oktober 2022 worden de herziene aanslagen over 2017-2020 opgelegd. Heb je meegedaan aan het bezwaar, dan ontvang je voor 4 augustus al bericht.
  • Wie zijn aangifte over 2021 vóór 1 mei heeft ingediend zijn en dus voor 1 juli bericht heeft gekregen, zal een aanslag krijgen volgens de oude regels. Vanaf augustus worden ook die aanslagen herzien. In de definitieve aanslag zal de box 3-heffing dus volgens de nieuwe regels zijn.
  • Wie zijn aangifte over 2021, waarin sprake is van box 3-heffing, ná 1 mei heeft ingediend krijgt wel direct een aanslag volgens de nieuwe regels. Het duurt waarschijnlijk wel iets langer voordat je de aanslag krijgt opgelegd.

Vragen?

Heb je vragen over onze dienst of product?

Je kunt ons op meerdere manieren bereiken.