Wat is een creditfactuur?

Wat is een creditfactuur?

Je hebt het woord wel eens gehoord, maar wat is het eigenlijk? En wanneer stuur je die? De creditfactuur.

Een creditfactuur is een negatieve factuur, waarmee je een eerder gestuurde factuur corrigeert. Een creditfactuur moet aan dezelfde eisen voldoen als een normale factuur, zoals bijvoorbeeld een datum, omschrijving, factuurnummer en bedragen. Het grote verschil is echter dat de bedragen negatief zijn. Je zet er dus een minnetje voor.

Wanneer stuur je een creditfactuur?

Er zijn een aantal momenten te bedenken wanneer je dit doet:

Je hebt een fout gemaakt in de originele factuur. Stel je bent vergeten een aangepaste prijs te verwerken in je factuur. Normaal gesproken is jouw tarief 1000 euro ex btw. Voor dit bedrag factureer je jouw opdrachtgever. Met jouw opdrachtgever heb je echter een korting afgesproken van 100 euro ex btw. Om deze korting alsnog door te berekenen stuur je in dit geval een creditfactuur van 100 euro ex btw. Per saldo heb je dus door middel van een reguliere en een creditfactuur 900 euro ex btw gefactureerd.
Een vervelender voorbeeld is als een opdrachtgever jouw diensten niet kan of wilt betalen. De factuur zit reeds in jouw boekhouding en jij zal hierover belasting moeten betalen (inkomstenbelasting en omzetbelasting). Als duidelijk is dat jouw factuur niet betaald gaat worden kan je besluiten om deze factuur in zijn geheel te crediteren. Hiermee maak je de factuur weer ongedaan. Als je dit doet, geef je echter ook de vordering op die je had op jouw opdrachtgever. Deze hoeft jou dus niet meer te betalen.

Wat aandachtspuntjes bij een creditfactuur.

Net zoals bij een normale factuur is de factuurdatum leidend voor de btw-aangifte. Als de originele factuur is gestuurd in een ander tijdvak dan de creditfactuur, zal je eerst de btw moeten afdragen volgens de originele factuur. In het tijdvak van de creditfactuur zal je de gecrediteerde btw weer kunnen terugvragen in jouw btw-aangifte.
Hanteer dezelfde factuurnummering als bij jouw normale facturen. Nummer je normaal als volgt: 2019001, 2019002 etc. geef dan de creditfactuur nummer 2019003. Eventueel kan je een C (van credit) toevoegen aan dit nummer om te benadrukken dat het om een creditfactuur gaat.