Heb ik als ondernemer in het onderwijs een btw-vrijstelling?

Heb ik als ondernemer in het onderwijs een btw-vrijstelling?

15 januari 2024 – leestijd: 4 minuten
In de hoofdregel is het geven van onderwijs, van basisonderwijs tot aan hoger onderwijs, vrijgesteld van btw. Maar dit geldt niet per se voor alle vormen van onderwijs: zoals altijd zijn er natuurlijk uitzonderingen. Of jij btw moet rekenen over jouw diensten in het onderwijs lees je in deze blog.

Verschillende soorten onderwijs
De Belastingdienst onderscheidt vier soorten van btw-vrijgesteld onderwijs: Wettelijk geregeld onderwijs, beroepsonderwijs, algemeen vormend onderwijs en kunstonderwijs. Daarnaast zijn ook bijlessen, tentamen- of examentraining en examenafname vrijgesteld van btw, als deze betrekking hebben op een van de hierboven genoemde categorieën.

Wettelijk geregeld onderwijs
Bij wettelijk geregeld onderwijs moet je denken aan regulier onderwijs, dat opgenomen is in een van de onderwijswetten en onder toezicht staat van de onderwijsinspectie. Dit heeft betrekking op het basisonderwijs tot en met hoger onderwijs.

Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs is onderwijs dat rechtstreeks opleidt voor een specifiek vak of beroep. Ook een cursus of opleiding om vakkennis te verwerven of op peil te houden valt hieronder. Als ZZP’er moet je voldoen aan een aantal eisen om gebruik te maken van de btw-vrijstelling voor dit soort onderwijs. Zo moet je bijvoorbeeld beschikken over een CRKBO-inschrijving. Deze inschrijving is (nog) niet nodig als je lesgeeft aan een wettelijk erkende beroepsopleiding.

Algemeen vormend onderwijs
Onderwijs dat niet onder een beroepsopleiding valt, maar ook niet hobbymatig óf voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden is, valt onder algemeen vormend onderwijs. Dit is vrijgesteld wanneer het inhoudelijk overeenkomt met het wettelijk geregelde algemeen vormend onderwijs zoals wordt verzorgd door de reguliere onderwijsinstellingen. Taalonderwijs is hierop een uitzondering: dit is in alle gevallen vrijgesteld.

Uitzonderingen kunstonderwijs
Kunstonderwijs is alleen vrijgesteld van btw wanneer het wordt onderwezen aan personen onder de 21 jaar. Dit betekent dus dat kunstonderwijs voor volwassenen wel belast is. Onder kunstonderwijs vallen:

 • Zang- en instrumentlessen
 • Dansonderwijs (met uitzondering van aerobics)
 • Dramaonderwijs zoals toneel- en theaterlessen
 • Beeldende vorming
 • Als peildatum geldt de leeftijd van de deelnemer op het moment dat de cursus begint. Als de deelnemer gedurende de onderwijsperiode 21 wordt, dan loopt de vrijstelling door tot het einde van de cursus, met een maximum van 1 jaar.

  Heb ik als ondernemer in het onderwijs een btw-vrijstelling?

  Kinderopvang en Pedagogisch werk
  Werken in de kinderopvang of gastouderopvang is vrijgesteld van btw wanneer de instelling voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang. Maar als jij als ondernemer in een kinderopvangcentrum werkt als pedagoog, dan zijn deze diensten wél belast.

  Wanneer zijn mijn werkzaamheden wel belast?
  Let op: je bent alleen vrijgesteld van btw als jij daadwerkelijk als onderwijzer werkt voor een van de eerder genoemde instanties. Voer jij andere werkzaamheden uit voor een onderwijsinstelling, dan is de kans groot dat je wel gewoon btw moet rekenen. Ook zijn niet-inhoudelijke studiebegeleiding of het geven van trainingen en cursussen die een hobbymatig karakter hebben belast met btw. Denk hierbij aan autorijlessen, coaching of een EHBO-cursus.

  Twijfel je of jouw werkzaamheden in het onderwijs wel of niet vrijgesteld zijn van btw? Je vindt uitgebreide informatie hierover bij de Belastingdienst, of neem contact op met je boekhouder.

  Geschreven door: Sanne Paaij

  Vragen?

  Heb je vragen over onze dienst of product?

  Je kunt ons op meerdere manieren bereiken.