Wanneer zijn mijn giften aftrekbaar?

Wanneer zijn mijn giften aftrekbaar?

9 augustus 2023 – leestijd: 3 minuten
Een maandelijkse overschrijving aan een klimaatfonds, een jaarlijks bedrag voor een museum of nieuwe tenues voor de lokale voetbalclub: waarschijnlijk heb je wel eens een gift gedaan. Naast dat het natuurlijk een nobele zaak is om te doneren aan een goed doel, heeft het ook nog eens fiscale voordelen! Wanneer je giften precies aftrekbaar zijn en of je dit vanuit je zaak mag doen, lees je in dit artikel.

Als ondernemer kun je een zakelijke donatie doen, bijvoorbeeld ter bevordering van je naamsbekendheid. Daarnaast kun je ook als privépersoon aan een goed doel doneren, zonder hier een zakelijke motivatie voor te hebben. Beide situaties hebben andere consequenties voor je administratie.

Donatie vanuit je eenmanszaak
Het kan zijn dat je met je eenmanszaak een donatie wilt doen aan een goed doel of een vereniging. Om de kosten van die donatie van je winst te mogen aftrekken moet de donatie een nuttige bijdrage leveren aan je bedrijf. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een reclamebord doneert voor langs de lijn bij een sportvereniging. Of wanneer je een publiekelijk evenement sponsort, wat een boost geeft aan je imago. Je mag dit dus opgeven als zijnde zakelijke kosten als je donatie een aanwijsbaar voordeel oplevert. Dit is niet het geval bij een periodieke gift aan bijvoorbeeld een klimaatfonds. Maar deze giften mag je als privépersoon wél als aftrekpost opgeven bij de inkomstenbelasting.

Donatie vanuit je eigen persoon
Als privépersoon kun je aan elk goed doel doneren, zonder dat je hier een belang bij hoeft te hebben. Wanneer je deze giften opgeeft bij de inkomstenbelasting wordt dit bedrag op je verzamelinkomen van box 1 in mindering gebracht. Je totale verzamelinkomen gaat vervolgens door de belastingschijven, wat resulteert in het bedrag dat je uiteindelijk betaalt. Je gift wordt dus niet direct van het eindbedrag afgetrokken, maar heeft wel invloed op het verzamelinkomen waar de belastingbedragen over berekend worden.

Wanneer zijn mijn giften aftrekbaar?

Er zijn wel voorwaarden voor het aftrekbaar maken van donaties. Zo zijn contante giften niet aftrekbaar. Daarnaast moet de donatie aan een van de volgende soort instellingen worden gedaan:

  • Een instelling met een (culturele) ANBI-status
  • Een vereniging
  • Een steunstichting (SSBI)

Of een instelling een ANBI-status heeft, kan je opzoeken in de zoekmachine van de Belastingdienst. Goede doelen met een ANBI-status die zich richten op kunst en cultuur, zoals musea en andere kunstinstellingen, hebben een extra fiscaal voordeel. Doneer je aan een instelling met een culturele ANBI-status? Dan wordt je donatie automatisch met 25 procent verhoogt. Stel je doneert €500 aan een culturele ANBI dan mag je dus €625 aftrekken bij je aangifte, wat natuurlijk erg voordelig is! Voor deze verhoging geldt een maximum van €1.250.

Wanneer zijn mijn giften aftrekbaar?

Hoeveel je uiteindelijk mag aftrekken van je belastingaangifte bij een donatie aan een van de hierboven genoemde instellingen is afhankelijk van het soort gift: een periodieke gift of een gewone (eenmalige) gift.

Periodieke gift of gewone gift
Een periodieke gift mag je volledig aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Er is echter wel wat extra werk nodig om periodieke giften goed te registreren. In het geval van een periodieke gift moet je namelijk schriftelijk toestemming geven voor de afschrijvingen. Bij het tekenen van de overeenkomst die je sluit met het betreffende goede doel ontvang je een transactienummer. Dit moet je invullen bij het doen van je aangifte. Deze overeenkomst kan bij jou worden opgevraagd door de Belastingdienst bij een eventuele controle. Het is dus belangrijk om deze overeenkomsten goed te bewaren.
De overeenkomst voor een periodieke donatie aan een vereniging moet daarnaast ook voor een periode van minstens 5 jaar worden aangegaan en een einddatum hebben. Dit is overigens wel de enige manier om aan een vereniging te schenken, want gewone giften aan een vereniging zijn niet aftrekbaar.

De aftrekbaarheid van een gewone gift wordt beperkt door een drempelbedrag. Dit betekent dat alleen het aandeel van de donaties dat boven het drempelbedrag uitkomt, wordt meegenomen als aftrekpost. Stel je doneert in een jaar totaal €1.000 aan goede doelen, maar je hebt een drempelbedrag van €200, dan is maar €800 aftrekbaar in je aangifte. Je kunt vooraf slecht inschatten wat je drempelbedrag zal zijn, want het drempelbedrag wordt elk jaar berekend over je verzamelinkomen. Het drempelbedrag is namelijk 1 procent van je verzamelinkomen van dat jaar. Daarnaast mag je maximaal 10 procent van je drempelbedrag aftrekken van je inkomstenbelasting.

Vragen?

Heb je vragen over onze dienst of product?

Je kunt ons op meerdere manieren bereiken.