De bijdrage Zorgverzekeringswet (ZvW) – Wat is dat?

De bijdrage Zorgverzekeringswet (ZvW) – Wat is dat?

Geschreven door: Sanne Paaij
13 januari 2022 – leestijd: 2 minuten
Als je al langere tijd aangifte inkomstenbelasting doet als ondernemer heb je ongetwijfeld weleens de bijdrage Zorgverzekeringswet, oftewel ZvW, voorbij zien komen. Je betaalt deze ieder jaar aan de Belastingdienst, naast je inkomstenbelasting. Maar wat houdt die ZvW eigenlijk in en waarom betaal je deze?

De Zorgverzekeringswet

Onze overheid maakt ieder jaar een begroting voor de kosten van de zorg in Nederland. Hierin wordt vastgesteld hoeveel geld er nodig is om iedereen in ons land te voorzien van noodzakelijke medische zorg. Om dit te kunnen bekostigen is in 2006 de Zorgverzekeringswet in het leven geroepen. Deze wet zorgt ervoor dat de zorg voor iedereen goed én betaalbaar blijft. Iedereen in Nederland die een inkomen heeft moet hieraan meebetalen. Dit doe je door middel van de premie die je maandelijks betaalt aan jouw zelfgekozen zorgverzekeraar én dus ook door de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Bijdrage afhankelijk van inkomen

Hoe hoog je bijdrage ZvW is, is afhankelijk van je inkomen. Als ondernemer betaal je deze bijdrage over je winst. Wanneer je in loondienst bent is je werkgever verantwoordelijk voor het afdragen van de bijdrage Zorgverzekeringswet. Als werknemer hoef je dus geen rekening te houden met deze betaling. Maar als zelfstandig ondernemer is het verstandig om een gedeelte van je winst hiervoor apart te zetten. Voor 2024 is het bedrag dat je moet betalen 5,32% van je inkomen.

De bijdrage Zorgverzekeringswet (ZvW) – Wat is dat?

Maximale bijdrage

Het is daarom slim om genoeg geld apart te houden voor het betalen van de bijdrage Zorgverzekeringswet. Je kunt dit in het begin van het jaar doen door te schatten hoeveel winst je gaat maken en te berekenen hoeveel je hierover moet afdragen. Er zit overigens wel een maximum aan het te betalen bedrag aan bijdrage ZvW. Je betaalt dit namelijk tot een bepaald inkomen. In 2024 is deze grens vastgesteld op € 71.628. Over de inkomsten boven dit bedrag betaal je dus geen bijdrage. Dit betekent dat je in 2024 maximaal een bedrag van € 3.810 afdraagt aan de bijdrage Zorgverzekeringswet. Ben je naast je onderneming ook in loondienst? Dan draagt je werkgever een deel van de bijdrage al af over je salaris. Je betaalt zelf dan alleen nog over het gedeelte van jouw winst tot het maximumbijdrage-inkomen.

Betalen op basis van een schatting

Je kunt er ook voor kiezen om aan het begin van het jaar de bijdrage ZvW alvast vooruit te betalen op basis van een schatting van jouw winst. Hiervoor vraag je een voorlopige aanslag aan bij de Belastingdienst. Je kunt dit bedrag in één keer betalen of in maandelijkse termijnen. Als na het indienen van jouw aangifte inkomstenbelasting blijkt dat je te veel of juist te weinig hebt afgedragen wordt het verschil uiteraard verrekend!

Vragen?

Heb je vragen over onze dienst of product?

Je kunt ons op meerdere manieren bereiken.