Prinsjesdag 2023: met betrekking op het jaar 2024

Prinsjesdag 2023: met betrekking op het jaar 2024

21 september 2023 – leestijd: 3 minuten
Geheel volgens traditie is gisteren op Prinsjesdag het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. Aangezien we momenteel een demissionair kabinet hebben, zijn de meeste plannen voor komend jaar wat voorzichtiger ingezet dan normaal het geval is. Toch is er wel degelijk iets te melden voor ondernemers. Waar moet je de komende tijd rekening mee houden? We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij.

Box 1

Kilometervergoeding
Net zoals in 2023 wordt ook in 2024 de kilometervergoeding verhoogd. Vanaf 1 januari 2024 wordt de vergoeding verhoogd naar € 0,23 per zakelijke kilometer. Voorheen was dit € 0,21. Dit is echter alleen van toepassing wanneer je zakelijke kilometers maakt met je privéauto en/of -fiets.

Zelfstandigenaftrek
Het afbouwen van de zelfstandigenaftrek is in voorgaande jaren al ingezet. Deze aftrekpost wordt nog verder afgebouwd en gaat van € 5.030 in 2023 naar uiteindelijk € 900 in 2027. In 2024 bedraagt de aftrek € 3.750. De aftrek wordt afgebouwd om de fiscale verschillen tussen werken in loondienst en als ondernemer te verkleinen.

Mkb-winstvrijstelling
Een van de aftrekposten waar je als ondernemer recht op hebt, is de mkb-winstvrijstelling. Dit houdt in dat je over een deel van de winst geen belasting hoeft te betalen. Deze ‘vrijstelling’ wordt verlaagd van 14% naar 12,7%.

Belastingtarieven
Box 1 bestaat uit twee schijven met verschillende belastingtarieven. Het tarief in de eerste schijf, die loopt tot een inkomen van € 75.624, komt in 2024 te liggen op 36,97%. Dit is 0,04 procentpunt hoger dan in 2023. Het tarief in de tweede schijf, dus over het inkomen boven de € 75.624, blijft met 49,50% ongewijzigd.

Arbeidskorting
Iedere werkende Nederlander krijgt een korting op zijn of haar inkomstenbelasting: de zogenaamde arbeidskorting. Dit is een onderdeel van je loonheffingskorting. Een van de maatregelen uit het koopkrachtpakket is het verhogen van deze korting. De arbeidskorting wordt met € 115 verhoogd en het maximale voordeel dat je kunt behalen wordt € 5.553.

Voorlopige aanslag
De betalingskorting voor het in één keer in zijn geheel betalen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting wordt afgeschaft.

Box 3

Er is de afgelopen tijd veel te doen (geweest) over de berekening van de belasting over box 3. Nu betaal je belasting op basis van een fictief rendement over de waarde van je privévermogen, op de peildatum 1 januari. Volgens de wetgeving is dit onjuist en moet je belasting worden berekend over je werkelijke rendement. Deze nieuwe regels zouden in 2026 ingaan, maar dit is uitgesteld tot 2027. In de tussentijd (2022-2026) is er een overgangsregeling. Vanwege dit uitstel zijn er gederfde inkomsten die moeten worden opgevangen. Om die reden gaat het belastingpercentage in box 3 in 2024 omhoog naar 34% (voorheen was dit 32%).

Dit zijn natuurlijk de belangrijkste veranderingen voor jou als ondernemer in vogelvlucht. Twijfel je of bovenstaande punten voor jou van toepassing zijn of heb je vragen? Neem gerust contact op met je boekhouder voor meer informatie.

Vragen?

Heb je vragen over onze dienst of product?

Je kunt ons op meerdere manieren bereiken.