Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

13 juli 2022 – leestijd: 4 minuten
Het klinkt misschien gek, maar niet iedere ondernemer hoeft bij de Belastingdienst een winstaangifte te doen. Je kan ondernemer zijn, een KvK-nummer hebben en elk kwartaal btw afdragen, maar aan het einde van het jaar alsnog een particuliere aangifte moeten doen. Of het tegenovergestelde: je verdient geld met je hobby en vraagt je nu af of je officieel ondernemer bent. Hoe weet je of de Belastingdienst jou beschouwt als ondernemer?

Om te bepalen of je in de ogen van de Belastingdienst een ondernemer bent, is het belangrijk om eerst vast te stellen of je een onderneming hebt. Een onderneming moet voor de Kamer van Koophandel voldoen aan drie criteria: je levert een dienst of product, je vraagt hier een commerciële prijs voor en je doet zaken met meer mensen dan alleen vrienden of familie. Heb je deze drie vragen met ‘ja’ beantwoord? Goed nieuws, dan heb je een onderneming!

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

Omzetbelasting en inkomstenbelasting

Wanneer je voor de Kamer van Koophandel voldoet aan de eisen voor een onderneming betekent dit nog niet dat je door de Belastingdienst wordt gezien als ondernemer. Er zijn namelijk twee soorten belastingen, de omzetbelasting en de inkomstenbelasting, die beiden andere criteria hebben voor het ondernemerschap.

Criteria omzetbelasting

Je bent verplicht om btw-aangifte te doen als je zelfstandig ondernemer bent en je hier regelmatige inkomsten voor ontvangt. Of je aan deze criteria voldoet wordt bepaald bij je inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Mocht je hier niet ingeschreven staan maar voldoe je wel aan de criteria voor de omzetbelasting, dan ben je alsnog verplicht om een btw-nummer aan te vragen.

Criteria inkomstenbelasting

Dit zit anders bij de inkomstenbelasting, waarvan we de aangifte aan het begin van het nieuwe jaar doen. Hier kijkt de Belastingdienst per geval of het redelijkerwijs als een onderneming wordt gezien. Dit is dus geen uitgemaakte zaak.

De Belastingdienst kijkt hierbij naar de volgende criteria:
Continuïteit – je streeft ernaar om te blijven ondernemen, door bijvoorbeeld nieuwe klanten aan te trekken of door geld te sparen voor toekomstige activiteiten

Ondernemersrisico – jij draagt het risico voor eventuele financiële verliezen, zoals een niet betalende klant of een investering die niet goed uitpakt

Bedrijfsomvang – je hebt minimaal drie klanten per jaar en je maakte over de afgelopen drie jaar gemiddeld meer winst dan verlies

Zelfstandigheid – je hebt de vrijheid om je werk uit te voeren zoals jij wilt en je bepaalt zelf je tarieven

Zoals je ziet zijn de bovenstaande criteria niet altijd vastomlijnd. Dit betekent dat jij als ondernemer hier zelf proactief een standpunt over moet innemen. Je kan hiervoor de OndernemersCheck van de Belastingdienst gebruiken. Bij ontvangst van de aangifte kan de Belastingdienst altijd nog een ander oordeel vellen en je verplichten om ofwel een winstaangifte, ofwel een particuliere aangifte te doen.

Winstaangifte of overige inkomsten

Het belangrijkste voordeel van ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting is de ondernemersaftrek. Deze bestaat uit meerdere aftrekposten, maar de meest gebruikte is de zelfstandigenaftrek. Om hier gebruik van te maken moet je aan het urencriterium van 1.225 uur voldoen. Dit komt erop neer dat je drie tot vier dagen per week met je onderneming bezig bent. Wanneer de zelfstandigenaftrek wordt toegepast, scheelt dit op je belastbare winst. Daarnaast maak je als ondernemer automatisch aanspraak op de mkb-winstvrijstelling, wat een vermindering van veertien procent op je belastbare winst betekent. Beide regelingen kunnen dus een concreet verschil maken in je aangifte!

Wanneer je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, maar je wel inkomsten hebt, dan moet je deze opgeven als ‘Overige inkomsten’. Je mag eventuele kosten die je hebt gemaakt voor het realiseren van deze inkomsten nog wel opgeven, maar je kunt geen aanspraak maken op de ondernemersaftrek of de mkb-winstvrijstelling.

Vragen?

Heb je vragen over onze dienst of product?

Je kunt ons op meerdere manieren bereiken.