Het verschil tussen boete en belastingrente

Het verschil tussen boete en belastingrente

8 november 2023 – leestijd: 3 minuten
Na het indienen van je belastingaangifte ontvang je van de Belastingdienst de aanslag. Naast het bedrag van de aanslag kan het zijn dat er extra kosten worden berekend: de belastingrente. Hoewel dit misschien lijkt op een boete, is het dat niet. Wij leggen je in deze blog uit wat het verschil is tussen een boete en belastingrente en hoe je deze kunt voorkomen.

Wat is belastingrente?
Belastingrente is een vergoeding die de Belastingdienst berekent over de te betalen belasting. De belasting die je moet betalen wordt gezien als schuld. Je hebt namelijk de beschikking over een geldbedrag dat eigenlijk al toebehoort aan de Belastingdienst, terwijl die daar nog niet over kan beschikken. Door belastingrente in rekening te brengen krijgt de Belastingdienst hier een vergoeding voor.

  • Bij de inkomstenbelasting wordt de belastingrente berekend vanaf 1 juli na het jaar waarover de aangifte gaat. Als je de aangifte inkomstenbelasting vóór 1 mei indient wordt er geen belastingrente in rekening gebracht. Ook kun je een voorlopige aanslag aanvragen.
  • Bij de omzetbelasting wordt er direct vanaf 1 januari volgend op het boekjaar belastingrente berekend. Doe je vóór 1 april een suppletie of correctie, dan voorkom je de belastingrente.

Met het aanvragen van uitstel voor het doen van je aangifte inkomstenbelasting voorkom je niet dat je belastingrente moet betalen. Maar je kunt er wél een eventuele boete mee voorkomen.

Wanneer ontvang je een boete?
Er zijn verschillende situaties waarin de Belastingdienst een boete op kan leggen:

  • Je doet geen (of niet op tijd) aangifte.
  • Je betaalt je aanslag niet (of niet op tijd).
  • Je aangifte is onjuist of onvolledig.

De verzuimboete voor het niet (op tijd) doen van de aangifte inkomstenbelasting is €385. Deze kan nog oplopen als je vaker verzuimt aangifte te doen. De verzuimboete voor het niet (op tijd) betalen van je aanslag is gebaseerd op het te betalen bedrag en kan oplopen tot €5.514. In het geval van een onjuiste of onvolledige aangifte zal de Belastingdienst bepalen of er opzet in het spel is. Afhankelijk van de uitkomst kan hiervoor een vergrijpboete worden opgelegd.

Welke andere extra kosten kan de Belastingdienst opleggen?
Naast belastingrente bestaat er ook invorderingsrente. Die wordt, net als de boete, opgelegd wanneer je de aanslag niet op tijd betaalt. Je betaalt ook invorderingsrente als je uitstel van betaling hebt gekregen. In deze gevallen kun je ook te maken krijgen met aanmaningskosten of kosten voor een dwangbevel.

Dit betekent dus dat het mogelijk is dat er op één aanslag meerdere boetes of rentes worden opgeteld. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat jouw aangiftes tijdig worden ingediend én worden betaald. Is dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk? Laat de brieven dan niet opstapelen, maar trek op tijd aan de bel bij de Belastingdienst of je boekhouder!

Vragen?

Heb je vragen over onze dienst of product?

Je kunt ons op meerdere manieren bereiken.