Update noodpakket voor ondernemers

Update noodpakket voor ondernemers

In maart 2020 heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen rondom het coronavirus. Deze maatregelen zijn er om te zorgen dat ondernemers niet acuut in de problemen komen. Inmiddels zijn deze regelingen verlengd, veranderd of alweer stopgezet. Hoe zit het nu met al deze maatregelen en waar heb je (nog) recht op? We zetten ze voor je op een rijtje.

TOZO

De TOZO is sinds 1 oktober 2021 gesloten. Dit betekent dat deze tegemoetkoming niet meer aan te vragen is. De TOZO was een uitkering vanuit de gemeente en was aan te vragen vanaf 1 maart 2020. Als alternatief voor de TOZO kun je als zelfstandige een aanvraag doen voor bijstand van zelfstandigen (Bbz).

Moet je (een gedeelte van) de TOZO terugbetalen? De start van de verplichte aflossing begint in verband met de verscherpte maatregelen een half jaar later, namelijk op 1 juli 2022. De looptijd van het aflossen wordt met één jaar verlengd en is nu 6 jaar.

Bbz

Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden voor een Bbz-uitkering versoepeld. Je kunt deze uitkering aanvragen als je bedrijf levensvatbaar is. Dat wil zeggen dat je inkomsten na bijstandsverlening voldoende zijn om je zakelijke- en privélasten te betalen. Je kunt een aanvraag doen voor de Bbz met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de vorige maand. Het vaststellen van je inkomen en Bbz-uitkering gebeurt per maand. De Bbz-uitkering vraag je aan bij je gemeente.

TOGS

Inmiddels is het niet meer mogelijk om de TOGS aan te vragen. Deze tegemoetkoming was beschikbaar van 27 maart tot en met 26 juni van dit jaar. De TOGS was bedoeld voor ondernemers (in specifieke branches) die door de overheidsmaatregelen inkomsten misliepen. Ondernemers die hiervoor in aanmerking kwamen, kunnen mogelijk gebruik maken van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten).

TVL

Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten, zoals huur, onderhoud en verzekeringen: de TVL-subsidie. Deze subsidie is momenteel nog van kracht. Je kunt nu een aanvraag doen voor TVL Q4 2021.
De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je hebt minimaal 20% omzetverlies
  • Je hebt minimaal € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal. Let op: het RVO rekent hier met een vast percentage aan vaste lasten dat bij jouw branche hoort. Het wordt dus niet gebaseerd op je werkelijke vaste lasten
  • Jouw SBI-code staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes
  • Je onderneming stond op 30 juni ingeschreven bij de KVK en is gevestigd in Nederland
  • De hoogte van de TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

Zelfstandigenaftrek

Voor de zelfstandigenaftrek moet je voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat je minstens 1225 uren per kalenderjaar besteed aan je onderneming. Door de coronacrisis kan het zijn dat opdrachten of afspraken niet doorgaan en je daardoor niet meer aan dit urencriterium gaat komen. Om dit te voorkomen is het urencriterium versoepeld. Dit betekent dat je ervan uit mag gaan dat je in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Óók als je niet werkelijk deze uren hebt gemaakt.

Ook voor 2021 is er een versoepeling afgegeven voor het urencriterium. In de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 mag je ervan uitgaan dat je 24 uur per week hebt besteed aan je onderneming. Meer over deze versoepeling vind je hier.

NOW

Inmiddels is de NOW-regeling toe aan de achtste periode (NOW6). Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten en beslaat de maanden januari, februari en maart. De regeling kan worden aangevraagd bij het UWV vanaf 14 februari tot en met 13 april 2022.

De voorwaarden voor het aanvragen van de NOW6 regeling zijn nagenoeg gelijk aan de eerdere NOW-regelingen. Het maximale omzetverlies is in verband met de strengere maatregelen aangepast van 80% naar 90%.

  • Minimale omzetverlies is 20%
  • Ook startende ondernemers met personeel in dienst komen in aanmerking. Hun startdatum moet liggen tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021

Bijzonder uitstel betaling belasting

Als je als zzp’er in betalingsproblemen komt door de coronacrisis, kan je de Belastingdienst vragen om verlening van bijzonder uitstel van betaling. Heb je al bijzonder uitstel van betaling gekregen en je belastingschuld nog niet volledig terugbetaald? Dan wordt dit uitstel automatisch verlengd. Dit geldt in ieder geval voor alle belastingen met een uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022.

Heb je al eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en je belastingschuld inmiddels wel terugbetaald óf heb je dit uitstel nog helemaal niet aangevraagd? Dan kun je nu wederom bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit kan tot en met 31 maart 2022 op de website van de Belastingdienst.