Update noodpakket voor ondernemers

Eind maart van dit jaar heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen rondom het corona virus. Deze maatregelen zijn er om te zorgen dat ondernemers niet acuut in de problemen komen. Inmiddels zijn deze regelingen verlengd, veranderd of alweer stopgezet. Hoe zit het nu met al deze maatregelen en waar heb je (nog) recht op? We zetten ze voor je op een rijtje.

TOZO (verruiming van de Bbz)

Als je inkomen als zelfstandig ondernemer door de coronacrisis onder het sociaal minimum daalt, kun je aanspraak maken op deze aanvullende uitkering. Door de extra maatregelen rondom het coronavirus heeft het kabinet besloten om de vermogenstoets voor de aanvraag van deze uitkering uit te stellen naar 1 april 2021. Dit betekent dat er een Tozo 3 en een Tozo 4 is. Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 t/m 30 maart 2021, Tozo 4 van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021. Begin 2021 wordt er naar verwachting meer bekend over de Tozo 4.

De hoogte van deze uitkering hangt af van je inkomen. De gemeente vult het inkomen aan tot € 1.050 als je alleen woont. Als je samenwoont of getrouwd bent wordt het aangevuld tot € 1.500. Let op: houdt er rekening mee dat je een wijziging in je inkomen moet opgeven bij de gemeente. Mocht achteraf blijken dat je inkomen hoger was dan op het moment van de aanvraag, moet je de uitkering terugbetalen, of volgt er eventueel een boete. Alle voorwaarden en informatie over de TOZO vind je hier.

TOGS

Inmiddels is het niet meer mogelijk om de TOGS aan te vragen. Deze tegemoetkoming was beschikbaar van 27 maart tot en met 26 juni van dit jaar. De TOGS was bedoeld voor ondernemers (in specifieke branches) die door de overheidsmaatregelen inkomsten misliepen. Ondernemers die hiervoor in aanmerking kwamen, kunnen mogelijk gebruik maken van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten).

TVL

Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten, zoals huur, onderhoud en verzekeringen: de TVL-subsidie. Deze subsidie bestaat uit twee delen, waarvan deel 2 begin deze maand is in gegaan en loopt tot en met juni 2021.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

Je hebt minimaal 30% omzetverlies
Je hebt minimaal € 3.000 aan vaste lasten
Jouw SBI-code staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes
Je onderneming is opgericht vóór 15 maart 2020, gevestigd in Nederland én ingeschreven bij de KVK
De hoogte van de TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. Alle voorwaarden en informatie over de TVL vind je hier.

Zelfstandigenaftrek

Voor de zelfstandigenaftrek moet je voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat je minstens 1225 uren per kalenderjaar besteed aan je onderneming. Door de coronacrisis kan het zijn dat opdrachten of afspraken niet doorgaan en je daardoor in 2020 ook niet meer aan dit urencriterium gaat komen. Om dit te voorkomen is het urencriterium versoepeld. Dit betekent dat je ervan uit mag gaan dat je in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Óók als je niet werkelijk deze uren hebt gemaakt. Meer over deze versoepeling vind je hier.

NOW3

De NOW3-regeling, tegemoetkoming in de loonkosten, loopt tot 1 juli 2021 en is opgedeeld in drie periodes van drie maanden:

– NOW 3.1 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021

– NOW 3.2 loopt van 1 januari 2021 tot 1 april 2021

– NOW 3.3 loopt van 1 april tot 1 juli 2021

Voor iedere periode kun je bepalen of je gebruik maakt van deze regeling. Iedere periode wordt de tegemoetkoming iets versoberd. Zo is de vergoeding van de loonsom in de eerste periode 80%. Dit daalt naar 70% in de tweede periode en naar 60% in de laatste periode. Vanaf 1 januari 2021 moet je minimaal 30% omzetverlies hebben om in aanmerking te komen voor deze regeling. In de eerste periode is dat nog 20% omzetverlies.
NOW 3.1 kan van 16 november tot en met 13 december van dit jaar worden aangevraagd. Meer informatie over de NOW3 vind je hier.

Bijzonder uitstel betaling belasting

Als je als zzp’er in betalingsproblemen komt door de coronacrisis, kan je de Belastingdienst vragen om verlening van je bijzonder uitstel van betaling. Je eerdere aanvraag kun je verlengen tot en met 31 december 2020.
Let op, van uitstel komt geen afstel! Dit uitstel loopt uiterlijk tot 31 december 2020, daarna is het business as usual. De btw-aangifte van het vierde kwartaal 2020, loonaangifte december 2020 etc. moeten dan dus weer uiterlijk 31 januari 2021 betaald zijn. Voor belastingschulden die zijn opgebouwd in verband met de coronacrisis komt de belastingdienst met een betalingsregeling. Deze regeling houdt in dat de schulden in 3 jaar (1 juli 2021 tot 1 juli 2024) gespreid terugbetaald moeten worden.
Als je een belastingschuld hebt, heb je hier in september een brief over ontvangen, waarin bovenstaande regeling is uitgelegd. In het voorjaar van 2021 ontvang je vervolgens een overzicht van jouw schuld en het maandbedrag dat je vanaf juli 2021 dient terug te betalen.