Wanneer groei je door van eenmanszaak naar bv?

Wanneer groei je door van eenmanszaak naar bv?

5 april 2024 – leestijd: 4 minuten
Het gaat lekker met je eigen bedrijf: de winst groeit aanzienlijk en misschien heb je inmiddels zelfs personeel in dienst. Je hebt ooit eens ergens gehoord of gelezen dat het op een gegeven moment verstandiger kan zijn een bv te worden. Maar hoe zit dat precies? Wat zijn de voordelen hiervan en wanneer is het daadwerkelijk verstandig deze stap te maken? We leggen het je uit in onderstaande blog.

Aansprakelijkheid
Een belangrijk voordeel van het omzetten van je eenmanszaak (of vof) naar een bv (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) is, zoals de naam al zegt, het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid van jou als ondernemer. Wat betekent dit? Als eigenaar van een eenmanszaak ben je volledig persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming en kunnen schuldeisers van de onderneming zich ook op jouw persoonlijke vermogen (zoals spaargeld of de eigen woning) verhalen. Naarmate de onderneming in omvang toeneemt, kan ook het risico om persoonlijk te worden aangesproken toenemen. Bij een bv is de aansprakelijkheid van de onderneming in beginsel slechts beperkt tot het vermogen van de bv. Omdat een bv een zelfstandige entiteit is kunnen schuldeisers van de bv jou als directeur-grootaandeelhouder slechts in uitzonderlijke gevallen privé aansprakelijk stellen voor schulden van de bv.

Inkomstenbelasting
Heb je een eenmanszaak, dan betaal je inkomstenbelasting over de winst uit onderneming (oplopend tot 49,5%). Bij een eenmanszaak heb je wél, onder bepaalde voorwaarden, recht op een aantal aftrekposten voor de inkomstenbelasting. Denk daarbij aan de starters- en zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Hierdoor betaal je tot een bepaalde winst minder inkomstenbelasting dan wanneer je in loondienst bent. Blijft je winst groeien, dan kan het op een gegeven moment fiscaal interessanter zijn om de onderneming om te zetten naar een bv. Bij een bv wordt de winst namelijk op een andere wijze belast.

In het geval van een bv wordt de jaarlijkse winst allereerst op het niveau van de bv belast met vennootschapsbelasting (19% over een winst tot € 200.000 en 25,8% over een hogere winst). Indien de winst na aftrek van de vennootschapsbelasting vervolgens als dividend door de bv aan jou als aandeelhouder van de bv wordt uitgekeerd dan wordt over dit dividend nog eens dividend- / inkomstenbelasting geheven (in totaal 24,5% over een dividend tot € 67.000 en 33% over het meerdere). Deze dividend- / inkomstenbelasting is alleen verschuldigd wanneer er daadwerkelijk dividend door de bv wordt uitgekeerd. Om te voorkomen dat jij geen inkomen hebt en je daardoor bijvoorbeeld recht zou kunnen hebben op toeslagen ben je als directeur-grootaandeelhouder die werkt voor zijn eigen bv wel verplicht jezelf een salaris uit te keren.

Wanneer groei je door van eenmanszaak naar bv?

Voordelen BV

 • Een bv is een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Met andere woorden: tot op zekere hoogte ben niet jij, maar is de bv zelf aansprakelijk voor eventuele schulden.
 • Je kunt jouw onderneming en de bijbehorende risico’s verdelen over meerdere bv’s en het vermogen eventueel afzonderen van deze risico’s via een holding bv.
 • Er geldt geen verplicht startkapitaal meer, waardoor een bv relatief eenvoudig kan worden opgericht. Wel dient een bv altijd door een notaris te worden opgericht, wat betekent dat hier eenmalig opstartkosten aan zijn verbonden.
 • Een (holding)bv kan voordelen bieden ten opzichte van een eenmanszaak indien de wens bestaat om in de toekomst nieuwe investeerders toe te laten treden of de onderneming te verkopen.
 • Omdat de wijze van belastingheffing anders is kan een bv vanuit fiscaal perspectief voordeliger zijn dan een eenmanszaak.
 • Hoe hoog moet de winst van mijn onderneming zijn om een bv te worden?
  Je vraagt je waarschijnlijk af: Hoe hoog moet mijn winst zijn om voor een bv te kiezen? Hier is geen simpel antwoord op te geven. Het is afhankelijk van het soort onderneming, het salaris dat je krijgt, hoeveel geld je nodig hebt om in jouw levensonderhoud te voorzien, de risico’s van de onderneming, met welke extra kosten je te maken hebt bij een bv, et cetera. Voor de overstap naar een bv is een structurele, jaarlijkse winst van € 100.000 per jaar een goede richtlijn. Bij dergelijke winsten kan het fiscaal aantrekkelijker zijn om de onderneming in de vorm van een bv te gaan drijven i.p.v. in een eenmanszaak.

  Houd er wel rekening mee dat je met een bv ook hogere kosten hebt. Om een bv op te richten moet je naar een notaris; bij een standaard bv zijn de kosten hiervoor ongeveer € 500 tot € 1.500. Daarnaast kunnen er kosten verbonden zijn aan het afstemmen van de overstap van eenmanszaak naar bv met de Belastingdienst. Tot slot zullen ook de kosten van een boekhouder hoger zijn dan wanneer je een eenmanszaak hebt, aangezien een bv meer verplichtingen kent en de administratie complexer is.

  Doet Kees de Boekhouder ook de boekhouding voor bv’s?
  Weet je met jouw eenmanszaak een winst van € 100.000 per jaar te realiseren en/of wil je vanwege een andere reden doorgroeien naar een bv, bespreek dit dan met jouw boekhouder. Kees de Boekhouder heeft een zusteronderneming, Founders, die zich specifiek richt op bv’s. We denken graag met je mee over de mogelijkheden!

  Vragen?

  Heb je vragen over onze dienst of product?

  Je kunt ons op meerdere manieren bereiken.