Belangrijkste wijzigingen voor zzp’ers in het nieuwe jaar

Belangrijkste wijzigingen voor zzp’ers in het nieuwe jaar

20 januari 2023 – leestijd: 6 minuten

Met ingang van het nieuwe jaar zijn er allerlei belastingregels voor zzp’ers gewijzigd. Het is belangrijk om hier meteen bij de start van 2023 van op de hoogte te zijn, dus lees deze blog goed door! Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers:

Zelfstandigenaftrek omlaag
De zelfstandigenaftrek gaat de komende jaren omlaag en de afbouw ervan is al ingezet. In 2022 bedroeg de zelfstandigenaftrek nog €6.310, in 2023 is de zelfstandigenaftrek vastgesteld op €5.030. Houd er rekening mee dat je wel aan het urencriterium moet voldoen om recht te hebben op deze aftrekpost.

Belangrijkste wijzigingen voor zzp’ers in het nieuwe jaar

Arbeidskorting omhoog
Het belastingvoordeel dat de zelfstandigenaftrek biedt wordt dus versneld afgebouwd. Toch zullen de meeste zzp’ers hier onderaan de streep weinig van merken. De arbeidskorting gaat namelijk omhoog en dat is voordelig voor iedereen met een inkomen tot €115.000.
De arbeidskorting zal de komende jaren stapsgewijs verder omhoog gaan. Hoeveel korting je krijgt hangt, naast het inkomen, ook van je leeftijd af.

Opbouwen fiscale oudedagsreserve (FOR) stopt
De FOR is een regeling waarmee ondernemers pensioen opbouwden door een deel van hun winst opzij te zetten. Vanaf 1 januari 2023 kunnen ondernemers deze oudedagsreserve niet meer verder opbouwen. Althans, niet binnen hun onderneming. Gelukkig zijn er voor zzp’ers nog wel allerlei andere mogelijkheden om (extra) pensioen op te bouwen. De FOR die tot en met 31 december 2022 is opgebouwd kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de FOR die je reeds hebt opgebouwd!

Meer jaarruimte
Wil je ondanks de afschaffing van de FOR toch geld inleggen voor je pensioen? Houd dan rekening met de jaarruimte. Die bepaalt welk deel van je inkomen je fiscaal voordelig kunt inleggen voor je pensioen. De jaarruimte gaat vanaf 2023 flink omhoog: van 13,3% naar 30%. Dat biedt perspectief nu de FOR verdwijnt.

Verhoging kilometervergoeding
Met ingang van 2023 is de kilometervergoeding verhoogd naar 21 cent per zakelijke kilometer. Als ondernemer mag je voor alle zakelijke ritten met je privéauto, -motor en/of -fiets dat bedrag van de winst aftrekken. Per 2024 stijgt de kilometervergoeding verder naar 23 cent per zakelijke kilometer.

Bijdrage Zorgverzekeringswet daalt
Over het inkomen uit je onderneming betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Met andere woorden: hoe hoger jouw inkomen, des te meer je betaalt aan bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Voor ondernemers geldt een lager tarief dan voor werknemers. Dit tarief daalt met 0,7%-punt: van 5,50% in 2022 naar 5,43% in 2023.

Opgave uitbetaling aan derden verandert
Betaal je als zzp’er weleens iemand voor een klein klusje? En is die persoon niet bij je in dienst en ook geen ondernemer? Dan moet je de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) vanaf 2023 op een nieuwe manier aanleveren bij de Belastingdienst.

Afschaffing ‘middelen’
Per 1 januari 2023 vervalt de middelingsregeling. Deze regeling bestond voor mensen met een sterk wisselend inkomen en bood hen de mogelijkheid om het inkomen over drie boekjaren te ‘middelen’ (evenredig uit te smeren). Het laatste tijdvak waarover je kunt middelen is 2022, 2023 en 2024.

Ander minimum kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Om in 2023 in aanmerking te komen voor de KIA moet je voor je onderneming een bedrag tussen €2.601 en €353.973 exclusief btw aan bedrijfsmiddelen investeren. Eerder lag die grens nog op €2.401. Let er op dat iets pas als investering wordt gezien als het gaat om een duurzaam bedrijfsmiddel (je doet er dus meerdere jaren mee) en de aanschafwaarde hoger is dan €450 exclusief btw.

Willekeurige afschrijving investeringen
In het jaar 2023 is er een eenmalige regeling wat betreft het willekeurig
afschrijven van nieuwe investeringen. Deze mogen namelijk voor
maximaal 50% van de aanschafwaarde worden afgeschreven. Over de
resterende 50% wordt wel gewoon over 5 jaar afgeschreven.

Vragen?

Heb je vragen over onze dienst of product?

Je kunt ons op meerdere manieren bereiken.