Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte 2023?

Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte 2023?

6 januari 2023 – leestijd: 10 minuten
Voor veel mensen is het elk jaar weer een worsteling: de juiste documentatie aanleveren voor de aangifte inkomstenbelasting, zodat de boekhouder daar vervolgens mee aan de slag kan. Natuurlijk is de situatie voor iedereen anders, maar we kunnen wel wat algemene tips meegeven over wat je nu precies moet aanleveren en waar je bepaalde documenten kan terugvinden.

Jaarrekening van vorig jaar
Stel dat je al een tijdje aan het ondernemen bent en in 2023 met een nieuwe boekhouder in zee gaat. Die heeft in dat geval de jaarrekening van 2022 nodig. Je nieuwe boekhouder zal namelijk voortborduren op de jaarrekening van een jaar eerder. De jaarrekening wordt meestal gemaakt door een boekhouder, accountant of een oom die er ook verstand van heeft. Deze wordt dus niet opgesteld door de Belastingdienst. Ben je net begonnen met ondernemen? Dan heb je logischerwijs nog geen jaarrekening van het jaar ervoor.

BTW-aangiftes
Bij het opstellen van jouw jaarrekening controleert een boekhouder ook altijd de btw-aangiftes. Maak je gedurende het jaar de overstap naar een nieuwe boekhouder, dan heeft deze ook de btw-aangiftes nodig die door een vorige boekhouder zijn ingediend of die je wellicht zelf hebt verstuurd. Als blijkt dat er gedurende het jaar teveel of te weinig btw is betaald aan de Belastingdienst, dan moet dit worden rechtgetrokken middels een suppletieaangifte.

Zakelijke rekening
Als je een zakelijke rekening hebt heeft de boekhouder daar een financieel jaaroverzicht van nodig. Op dit overzicht staan de saldi van 1 januari en 31 december: die zijn nodig voor het opstellen van de balans, die onderdeel is van de jaarrekening. Het financieel jaaroverzicht is meestal vanaf februari beschikbaar en online via de bank te downloaden. Heb je een privérekening die je voor zakelijke doeleinden gebruikt, dan heeft je boekhouder daar het jaaroverzicht van nodig.

Uren
Wanneer je als ondernemer meer dan 1225 uur in je onderneming werkt, heb je recht op de zelfstandigenaftrek en, als je net begonnen bent met ondernemen, ook op de startersaftrek. Hiervoor hoef je géén documentatie aan te leveren. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om je uren te kunnen onderbouwen mocht je een controle krijgen van de Belastingdienst. Het is daarom wel aan te bevelen om je uren gedurende het jaar bij te houden.

Andere ondernemingen
Als je nog een andere onderneming hebt dan heeft jouw boekhouder ook de jaarrekening van deze onderneming nodig. Met de aangifte inkomstenbelasting geef je namelijk je persoonlijke inkomen op. Hieronder valt dus ook jouw winst van een andere onderneming. Ben je een van de vennoten van een VOF, dan is het belangrijk dat in deze jaarrekening ook staat wat jouw deel van de winst is.

Loondienst of uitkering
Heb je in loondienst gewerkt of een uitkering ontvangen, dan moet je hiervan de jaaropgave(n) toevoegen aan je administratie. Jouw werkgever verstrekt deze elk jaar rond februari. Hierop staat je loon over het gehele jaar, wat je reeds aan loonheffing hebt betaald, etc. Als je geen jaaropgave hebt ontvangen dan is het belangrijk dat je deze alsnog opvraagt via jouw werkgever. Als je een uitkering hebt ontvang je de jaaropgave via het UWV; via hun website kun je deze later eventueel nog een keer downloaden.

Overigens verstrekt jouw werkgever of de uitkeringsinstantie deze loongegevens ook rechtstreeks aan de Belastingdienst. Mocht je per ongeluk vergeten om deze informatie door te geven aan je boekhouder en wordt deze niet verwerkt in de aangifte, dan wordt dit gecorrigeerd door de Belastingdienst. Je zal dan een zogenaamde ‘afwijking’ ontvangen van de Belastingdienst.

Huis
Dit is alleen van toepassing wanneer je de eigenaar bent van een koopwoning. In dat geval heeft jouw boekhouder een paar gegevens van je nodig. Allereerst moet deze de WOZ-waarde weten, met als peildatum 1 januari van het vorige jaar. Je kan de WOZ-waarde eenvoudig achterhalen via het WOZ-waardeloket. Ook heeft de boekhouder het jaaroverzicht van jouw hypotheekverstrekker nodig. Op dit document staat wat jouw hypotheekschuld is op 1 januari en op 31 december van het jaar én wat je hebt betaald aan hypotheekrente. Dit overzicht ontvang je aan het begin van het jaar (digitaal) via de hypotheekverstrekker en kun je achteraf downloaden via diens website.

Ook als je erfpacht hebt betaald moet je hiervan een onderbouwing kunnen laten zien. Via Mijn Erfpacht kun je achterhalen wat je in een jaar tijd betaald hebt. Dit geef je vervolgens door aan je boekhouder.

Huis gekocht of verkocht
Bij de aankoop of verkoop van een huis is het vooral van belang om de afrekening van de notaris aan te leveren. Hierop staat vrijwel alles wat je boekhouder nodig heeft.

Vermogen
Is jouw privévermogen op 1 januari van het jaar meer dan €31.747 (of meer dan €63.494 als je een fiscaal partner hebt)? Dan moet je alle documenten aanleveren die aantonen hoe hoog jouw privévermogen is, zoals:

• Jaaroverzicht(en) van de privébankrekeningen, beleggingsrekeningen, etc.
• De waarde van jouw crypto’s (Bitcoin, etc.) per 1 januari
• Een vordering op iemand
• In het geval van een tweede woning: de WOZ-waarde en een eventueel bijbehorende hypotheek
• Wanneer deze woning wordt verhuurd heeft de boekhouder ook de huurinkomsten nodig
• Overzicht van een eventuele schuld bij DUO per 1 januari
• Overige schulden, zoals een creditcard

Als je een fiscaal partner hebt of kinderen jonger dan 18 jaar, dan moet je boekhouder ook hun jaaroverzicht(en) hebben. Het vermogen wordt pas vanaf €50.650 (of €101.300 voor fiscaal partners) ook daadwerkelijk belast.

Fiscaal partner
Kiezen je fiscaal partner en jij ervoor om de aangifte inkomstenbelasting samen te laten verzorgen door dezelfde boekhouder, dan is het logisch dat deze ook alle gegevens met betrekking tot het inkomen van de fiscaal partner ontvangt. In deze blog lees je wanneer er sprake is van fiscaal partnerschap.

Kinderen
Als je één of meerdere kinderen hebt (die bij jou in huis wonen) kan het zijn dat je recht hebt op een extra belastingkorting. Deze korting wordt toegepast bij de minstverdienende partner en hiervoor hoeft jouw boekhouder alleen zijn of haar voorletters te weten en de geboortedatum. Ook informatie over eventueel co-ouderschap is nuttig voor je boekhouder. Documenten die betrekking hebben op de kinderopvangtoeslag hoef je niet aan te leveren, daar wordt immers niets mee gedaan in de inkomstenbelasting.

Voorlopige aanslag
Heb je een voorlopige aanslag ontvangen voor de inkomstenbelasting en/of bijdrage zorgverzekeringswet? Zorg er dan voor dat je deze doorstuurt naar je boekhouder. Als de Belastingdienst op eigen initiatief een voorlopige aanslag stuurt dan is dit altijd aan het begin van het jaar. Je kunt de voorlopige aanslag altijd opnieuw downloaden via Mijn Belastingdienst.

Ook hier geldt, net zoals bij de inkomsten uit loondienst, dat deze gegevens bekend zijn bij de Belastingdienst. Mocht je dit dus vergeten door te geven aan je boekhouder, dan wordt het alsnog gecorrigeerd door de Belastingdienst. Dit kan soms nadelig uitvallen. Let er daarom op dat je de voorlopige aanslagen niet vergeet aan te leveren!

Overig
Onder deze noemer kun je alle andere relevante documenten scharen die betrekking hebben op de inkomstenbelasting. Zoals:

• Heb je lijfrente opgebouwd? Voeg dan het jaaroverzicht van je pensioenverstrekker toe.
• Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten? Voeg dan het jaaroverzicht van jouw verzekeraar toe.
• Heb je zorgkosten gemaakt die niet zijn vergoed door de zorgverzekering en die buiten je eigen risico vallen? Deze zijn mogelijk deels aftrekbaar. Voeg in dat geval een overzicht van je zorgverzekeraar toe aan je administratie.
• Heb je schenkingen gedaan aan ANBI-instellingen? Voeg een overzicht toe van deze giften en maak daarin onderscheid tussen ‘gewone’ en periodieke giften.
• Is er sprake van betaalde of ontvangen alimentatie? Voeg dan ook hiervan een overzicht toe aan je administratie.

Natuurlijk kun je altijd bij je boekhouder terecht als je hierover vragen hebt. Iedere situatie is weer anders en bovenstaande dekt niet voor iedereen de lading: er zijn altijd uitzonderingen of andere situaties mogelijk. Je moet deze informatie dan ook zien als een globale richtlijn.

Vragen?

Heb je vragen over onze dienst of product?

Je kunt ons op meerdere manieren bereiken.